Διαρκώς αυξανόμενο το ενδιαφέρον Γερμανών για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα!


Διαρκώς αυξανόμενο το ενδιαφέρον Γερμανών για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα!

Η ελληνική αγορά ακινήτων είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους Γερμανούς, τόσο λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων με την χώρα μας και την αγάπη τους για την Ελλάδα, όσο και λόγω των υψηλών αποδόσεων που προσφέρει σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες. Πρόσφατες έρευνες στη γερμανική αγορά επιβεβαιώνουν αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Γερμανών ιδιωτών, κατατάσσοντας τη χώρα μας μέσα στις δέκα πρώτες προτιμήσεις τους για απόκτηση εξοχικής κατοικίας στο εξωτερικό.

Η Ferimmο αποτελεί την πύλη εισόδου του γερμανού υποψηφίου αγοραστή στην ελληνική αγορά, έχοντας αναπτύξει ένα αποτελεσματικό δίκτυο για την προώθηση των ελληνικών ακινήτων στη Γερμανία.  

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ επιβεβαιώνει την πιο πάνω τάση και ενισχύει τις προσπάθειες μας για την διεθνοποίηση του ελληνικού real estate και την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Δείτε το άρθρο εδώ.